Clone / Ghost Harddisk CPM

(construction)

การโคลนนิ้งฮาร์ดิสต์ /  Clone Harddisk

Instruction to Clone Harddisk

Material

 • SATA Drive Adaptor
 • CD Rom Bootable Hiren V.
 • USB drive สำหรับ copy file
 • Fiel Ghost32 V.11
 • ไขควงสำหรับขัน industrial PC  ออกจาก  Rack +ประแจเบอร์?  กรณี น๊อต บิดแล้วหมุนตามจะเอาเครื่องออกไม่ได้
 • ไขควงแฉก ยาว ~ 20cm. และหัวเป็นแม่เหล็ก เพื่อไว้ขัน Harddisk  ออกจาก Rack ต้องการแบบยาวๆ
 • สาย SATA สำหรับต่อHarddisk ลูกที่ 2 และสายต่อ Power Supply  ต่อเข้า  Harddisk SATA ใหม่ (เผื่อเปิดมาแล้วไม่มีสายสำรอง อยู่ต้องติดสายไปด้วยเพื่อไว้ใช้ต่อหากต้องการต่อ Harddisk 2 ลูกพร้อมๆกัน)

Basic Knowledge note

 • Disk กับ Driveไม่เหมือนกัน Disk 1 ลูกอาจจะทำเป็น หลาย Drive ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. แจ้งขออนุญาติดับระบบเพื่อดำเนินการ
 2. Zip Project Folder  จากเครื่องที่จะทำงานไว้ใน D:\Backup ให้เรียบร้อย พร้อม copy ออกมา (กรณีทำงานผิดผลาดจะได้มี config ปัจจุบันมา Recover ได้)
 3. Stop iControl ที่ LUI ก่อน แล้วจึงมาปิดที่  CPM
 4. ตรวจสอบ พื้นที่ว่างใน Drive D: ว่ามีเพียงพอต่อการสร้าง Ghost image file (เราจะ clone drive c: และ saveเป็น image file) และสร้าง D:\Backup\GhostImage
 5. copy โปรแกรม ghost32 v11 ลง D:\Software
 6. ต่อ Harddisk กับ USB Drive Adaptor  และตรวจสอบว่า Computer เห็น Disk ใหม่หรือไม่ ถ้าใช้ windows  อาจมองไม่เห็นDisk (ถ้าเป็น Disk ใหม่ เอี่ยม เนื่องจากยังไม่มีการ format หรือ แบ่ง ทำการ check disk  โดยไปที่
  1. Windows control panel
   1. Administrative tools\Computer Managerment เลือก Disk Management
   2. ถ้าเป็น Disk ใหม่ จะขึ้นมาให้ Initial ให้เลือกตามรูป
 • เมื่อเสร็จ จะเห็น Disk ใหม่แสดงตัวขึ้นมา ให้ทำการ Format และ แบ่ง Partition ให้เรียบร้อย
 1. สำคัญคือ Disk ใหม่ต้องเท่ากับหรือขนาดความจุมากกว่า disk ต้นฉบับ จัดแบ่ง Partition แยกเป็น 2 Volumn เพื่ออันหนี่งจะเป็นสำหรับ  clone C: อีกอัน จะใช้ในการ Copy file
 2. ทำการสร้าง Volumnให้เรียบร้อย และ Restart computer .
  1. ตรวจสอบดู disk ต้นฉบับ ตามตัวอย่างจะมี
   1. Drive แรก 100MB  สำหรับWindows System  Recovery (อันนี้ก็ต้อง Clone)
   2. Drive ถัดมา C: และ  D: ให้แบ่ง ที่เหลืออย่างละ 50% Screen Shot 2017-01-20 at 23.16.40.pngScreen Shot 2017-01-20 at 23.17.01.png

(รูปตัวอย่างด้านบน ทำผิดตรงที่ไม่ได้สร้าง Recover  Drive  แบบ Disk0 ก่อน เวลาทำจริงให้สร้าง Drive  แรก100MB. ก่อน แล้วค่อยสร้างพี้นที่สำหรับ  clone C: และ  D:  drive)

3. ทำการตรวจสอบ Disk ใน Bios กด (Del ตอนขึ้น bios screen (หรือ f10) เพื่อเข้า Bios setting ) ขึ้นอยู่กับ Bios แต่ละยี่ห้อ สำหรัง American Megatre  ใช้กดปุ่ม Del  (ถ้าระบบ เลยไปเป็น start windows แล้ว ก็ให้เข้า Windows ให้เรียบร้อยแล้วจึงสั่ง Restart  เพื่อกดเข้า Bios  อีกรอบอย่า force shutdown  หรือ  Power Off  เครื่องทันที )

 • ตรวจสอบ Boot option ว่าให้ Boot จาก  CD rom ก่อน Harddisk ถ้าเป็นดังนี้ก็ออกจาก Bios setting  ถ้าไม่ก็ต้อง setให้ Boot Priorities จาก  CD ROM  เป็นอันดับแรกก่อนจะ Save และ exit
 1. Start computer และ Boot จาก  CD ROM จะขึ้นดังกล่าว
  1. เลือกใช้ Mini Windows XP เพื่อใช้ Windows XP ฉบับตัดต่อเหลือเฉพาะส่วนที่จำเป็น เพื่อเวลาเราใช้งานจะได้ใช้งานง่ายกว่าการใช้ command line.
  2. เมื่อเข้า Windows เรียบร้อยตรวจสอบว่า เห็น harddisk ครบหรือไม่( เพราะถ้าไม่จะทำการ clone ไม่ได้ อาจะเป็นเพรา Harddisk ใหม่ ใช้ไม่ได้ อุปกรณ์เสีย หรือ External harrdisk USB ใหม่เกินกว่าที่Computerที่ใช้งานอยู่รับได้ … ให้พยายามหาทางแก้ไขให้เห็น Harddisk  )
  3. เปิดexe (version 11) จากที่ saveไว้ใน d:\Software เพื่อใช้งาน
   1. กด ok
   2. เลือก Partition to Image เพื่อทำการสร้าง Ghost file สำหรับ Partiontion Drive C: มา save เป็น File ใส่ D: ไว้ก่อน (ยังไม่ใช่ขึ้นตอน Clone disk แต่ต้องการสร้าง file backup ไว้ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการเรื่องนั้น จะอธิบายในหัวข้อถัดไป)
 • เลือก Source Driver ให้ตรจบขนาดของ Disk ว่าใช่ Disk ลูกที่ต้องการเป็นต้นฉบบในการ
 1. เวลาเลือก ที่จะ save file ไว้จะเห็นว่า drive  name อาจจะไม่ได้ขึ้นว่าDrive  D: แบบเดียวกับที่ใช้ windows ปรกติเนื่องจาก ว่าเป็นการ Boot  ผ่าน Hiren CD boot CD และเมื่อ Run Mini XP จะมีการสร้าง Ram Drive ขึ้นชั่วคราวเป็นC:\ ดังนั้น ปลายทางที่จะ Save file ไว้จะชื่อ Drive  คนละชื่อกันได้ ให้ดูดีๆ หรืออาจจะดูดโครงสราง Folder   ก็ได้ว่า มี \Software มี \Backup แสดงว่าเป็น Drive
 2. มี3แบบให้เลือก “No” คือจะไม่มีการ compress ขนาด จะได้ file ghost ใหญ่ เลือก “Fast” แบบ Compress แต่เร็ว (กว่า High)  เลือกแบบ “High”  จะบีบอันมากเพื่อลดขนาดให้เล็ก(กว่า Fast และ No) แต่จะใช้เวลาในการ Compress นาน (อาจจะหลายชั่วโมง ~2-3 hr. ได้)
  1. ถ้าเป็นการ Backup ให้เลือก Fast เพื่อได้ไม่ใช้เวลาทำงานนาน
  2. ถ้าเป็นการ Backup เพื่อสร้างเป็น Typical file ไว้ใช้งานในงานอื่นๆ โปรดเลือก High เพื่อเวลา copy หรือนำไปใช้ต่อๆ ไม่ต้องเป็น file ใหญ่มากกก
  3. ถ้าจะยกเลิกระหว่างการ Clone ให้กด Ctrl+C เพื่อ Abort การทำงาน
 • เสร็จเรียบร้อย Quit เพื่อ Shutdown เครื่อง
 1. ถอดสาย SATA หรือ สาย power จาก Harddisk เดิม และ CD ออก เพื่อให้ computer boot ที่เครื่องใหม่
 2. หากขึ้นว่า Boot MGR ไม่มีต้องเข้าHiren CD ใหม่เพื่อ setup  Boot management record (MGR) ใส่ harddisk ตัวใหม่

***  เลือก Disk ใหม่ให้ Active  ด้วยและต้อง Restart ใหม่   ,Restart computer  แล้วก็จะ formatได้ละ

*** Rename  Drive Name ให้ดีๆ เพราะถ้าทำผิด file  แทนที่จะ clone ข้อมูลมาลง กลับไป clone drive เปล่ามา ทับ drive ที่มีข้อมูล จะเดือดร้อน

Scroll to Top