FiberOptic

Accessory : Fiber Optic Cable and connector

รายละเอียด สาย และ หัว FO connectorเวลาเลือกใช้ต้อง พิจารณาดังนี้ 1. ระยะทางเท่าไหร่ มีการระบุชนิดสายหรือไม่ว่าเป็น Single Mode FIber (FO-SM) หรือเป็น MultiMode Fiver (FO-MM)2. ชนิดของหัว ที่จะใช้ต่อทั้ง 2.ด้าน แบบที่นิยม ส่วนใหญ่ จะเป็น หัวST รองลงมา LC(Duplex) และนานๆ พบว่าจะใช้เป็น FC และ SC ตามลำดับ 3. ขนาดของแกน core ที่เป็น เนื้อFiber optic ถ้า Multimode มี เลือก ระหว่าง 62.4/125 หรือ 50/125 ส่วน Single mode มี 5/125 หรือ 9/125 ซึ่งขึ้นอยู่กับ

Accessory : Fiber Optic Cable and connector Read More »

Scroll to Top