การ config DIM-F80 (level 1)

การ Config DIM/RTU F80

 

 


Analog Scaling in F80

F80_ACF80_ac2


ตัวอย่างการเข้าดูค่า AC online ที่ F80 รับและคำนวนค่าต่างๆ (online value)

F80_AConline1F80_AConline1F80_AConline2

 


 

Scroll to Top