EmailAlarm solution

EmailAlarm solution

Solution สำหรับการ ดึง Alarm list จาก database เพื่อทำ list ส่ง email ให้กับ user ผ่าน email
  •  Concept implement for idea เนื่องจาก database ที่มีโอกาสพบ จะมี 2 version คือ .mdb(ms-access type) และ SQLexpress (version หลังๆจะใช้ SQLexpress)
  • solution develop app ในการส่ง email ฝ่าย photon โดยใช้ concept data flow ตามรูปด้านบน .
Scroll to Top