การตรวจสอบ iGrid T&D

สำหรับ iControl

 1. การตรวจสอบ License  code สำหรับ iControl  ดังนั้น  ให้ทำการติดตั้ง USB Dongle และลง Driver  ให้เรียบร้อยก่อน
 2. ให้เปิด  iGcomms.exe ที่อยู่ใน …\bin 
  1. ถ้า USB dongle ติดตั้งเรียบร้อย iGcomms จะแจ้งรหัส (License Code) ให้ทำการจดหรือ copy ไว้
  2. ถ้า USB dongle ติดตั้งไม่เรียบร้อย หรือไม่มีจะ ขึ้น ตามรูปด้านล่างแสดงว่ามองไม่เห็น key license
 3. ให้ทำการ ขอ License file จาก  Supplier  ผ่านผู้รับผิดชอบประสานงาน
 4. เมื่อได้ file มาให้ทำการ copy บันทึกเข้าระบบ เข้า Server ให้เรียบร้อย
 5. ทำการ copy License file ดังกล่าว ไว้ใน … \bin (หรือ folder ที่มี iGcomms.exe อยู่)

 สำหรับ iRTU

 1. การตรวจสอบ License  code สำหรับ iRTU นั้นโดยการเชื่อมต่อ Console  (ผ่าน mini USB port หรือ ผ่าน Telnet ,อาจใช้ putty )
 2. เมื่อต่อ console แล้ว License code จะแสดงตอน Boot  ขึ้นมาใหม่ๆ ถ้าข้อความไม่เห็นให้ command ‘shutdown’ เพื่อ restart
 3. ถ้า Boot แล้วเลยมาแล้วให้พิมพ์ คำสั่ง ‘info’ เพื่อดู license code
 4. ให้ทำการ ขอ License file จาก Supplier ผ่านผู้รับผิดชอบประสานงาน
 5. เมื่อได้ file มาให้ทำการ copy บันทึกเข้าระบบ เข้า Server ให้เรียบร้อย
 6. ทำการ copy License file ดังกล่าวไว้ใน iRTU ผ่าน FTP (แนะนำให้ใช้ Filzilla) ไว้ใน …\bin

  This content is restricted to subscribers

  *  หรือใช้ FTP เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ RTU เปิดโปรแกรม Windows Explorer ใส่ address ตัวอย่างด้านล่าง ftp://isupport:irtusupport@[IP address ของ RTU] และกดปุ่ม Enter […]


Scroll to Top