1. คลิกขวาที่บน Desktop -> เลือก screen resolution

2. เลือก resolution เป็น 1920×1080 และคลิก OK

3. คลิก keep changes

Scroll to Top