ถ้าไม่ต้องการให้ iControl  อยู่ screen บนสุดตลอด จนไม่สามารถ switch หน้าจอหรือโปรแกรมมาที่โปรแกรมอื่นได้ ให้แก้ไข  TopMost parameter  เป็น false (แก้ไขที่ LUI ส่วน CPM ควรจะเป็นfalse อยู่แล้ว)

 

Scroll to Top