โปรดระวังเรื่องการเลือกใช้งานอุปกรณ์ เพราะมองภายนอกจะเห็นว่า ฝั่งหนึ่งใช้ FO อีกฝั่งออกมาเป็น RS485 แต่การทำงานของ2  อุปกรณ์คนละเรื่องกัน

Scroll to Top