กรณีติดตั้ง Teamview ในเครื่อง VM และต้องการให้ผู้อื่นเข้ามา Control เครื่อง VM จะต้องตั้งเป็น Bridge Adapter (ใช้เป็น NAT ไม่ได้)

Teamview_InOracleVM.png

Scroll to Top