การแก้ไข SAG SWELL  ให้เป็น Point เดียวกัน และส่ง SCADA Point Index address เดียวกัน

  1. แก้ไข iConf ของ DIM-iRTU
  2. แก้ไขใน iConf ของ CPM-iControl  (ใน Analog Input เพื่อไว้เป็นข้อมูลว่ารับมาเป็น Sag/Swell แล้ว แต่ส่วนที่ต้องแก้ไขเพื่อให้แสดงขึ้นevent  จะอยู่ใน Digital Inputs (เพราะส่วนแสดง event list จะเอา Analog Input -> Proceduer “SagSwellF80” ออกมา ->  Digital Input ->Event List)

  1. ใน iConf ของ  CPM-iControl  ตรวจสอบ index point address ของ SCADA ว่าตรงกับที่ศูนย์ต้องการ และ defaultEventVar = 4 , ReserveBit7 = True

 

 

Scroll to Top