การตั้งค่า LUI ให้ไปดึง Studio License  มาจากเครื่อง  CPM เพื่อให้ LUI สามารถเปิด Elipse Power Studio ได้

Elipse_Connectto.png

Scroll to Top