ส่วนการตั้งค่า Register เพื่ออ่าน Analog จาก IED (เนื่องจาก  Modbus ในแต่ละ IED/RTU/Meter นั้นมีความแตกต่างกันมาเรื่องการเรียงตำแหน่ง Analog Value เนื่องจาก ตัว Protocol ไม่ได้กำหนดชัดเจน จึงทำให้ผู้ผลิตฯ ก็เลือกใช้ตามความต้องการ ส่งผลปัญหาต่อการเชื่อมต่อ)

 

 


Diagnostic

Meter หลายตัว มีการตั้งไว้ในการตอบสนองตรงกับ ชนิด หรือ type ที่ตั้งค่าไว้ เช่น ถ้าเป็นตัวแปรแบบ 32 bit และใช้ 16 bit (อ่านแค่ register เดียวอาจจะสอบ error response กลับมา)


Tool สำหรับ Modbus Serial ที่ใช้ได้แก่ Modscan สามารถปรับเพื่อดูraw data รับส่งได้เช่นกัน

Scroll to Top