*** สำคัญเพราะจะลดโอกาส Humen error จากการไปแก้ไขหรือ ใช้ file  ผิดได้ ควรตั้งค่าให้เรียบร้อย ***

Scroll to Top