iRTU รุ่นใหม่ใช้ EXP422  port เป็นแบบ Terminal แทนแบบ หัว RJ11 ซึ่งชนิดของสายสัญญาณยังเท่าเดิม การเรียงสายจะไม่ตรงกันแบบ 1-1 ถ้าต้องใช้ผสมกันระหว่าง  RJ11 <->  Terminal ให้สลับสายตามรายละเอียด

Terminal  <-> RJ11

1 <-> 6 , 2<->5 , 3<->1 , 4<->2 , 5<->3 , 6<->4

 

 

 ตัวอย่างสาย RJ11-RJ11 ของรุ่นConnector EXP422. เดิม

 

 

 


 

Scroll to Top