Setup LAN Team Port for Windows10

การ setup Port Lan 2  Port ให้ทำงานเป็นลักษณะ Teaming Port (ใช้งานร่วมกัน) หาก Port ใดสายหลุดไป ก็ยังสามารถเชื่อต่อผ่านอีก Port ได้

 

ขั้นตอนการ setup (Wiindows10)

  1. เปิด “Windows PowerShell”  คลิกขวาเพื่อเลือก Run as administrator (เนื่องจากต้องระดับ administrator ถึงจะตั้งค่านี้ได้)
  2. เมื่อขึ้น Prompt ให้เลือกดู listของชื่อ Port ที่มีในเครื่อง โดยการพิมพ์คำสั่ง “Get-NetAdapter” เมื่อแสดง List แล้วให้ ดูชื่อ “Name” ที่ต้องการเลือกมาทำ teaming lan port
  3. พิมพ์คำสั่งสร้าง team port “New-NetSwitchTeam -Name “ชื่อLanPortTeam ที่จะสร้าง” -TeamMembers “ชื่อLanPort1″,”ชื่อLanPort2” “
  4. ถ้าไม่อะไรแจ้ง error แสดงว่าเสร็จเรียบร้อย ให้ไปดู Network Device จะเห็น Lan Port Team ที่สร้างขึ้นมาใหม่
  5. ให้ทำการตั้งค่า Port Lan Team ที่ถูกสร้างขึ้นมาเช่น IPAddress  และอื่นๆตามที่ต้องการ

PS. กรณีที่ต้องการ Remove Team ที่สร้างไว้ ให้เข้า PowerShell (administrator level) และ ใช้คำสั่ง  “Remove-NetSwitchTeam -Name “ชื่อLanPortTeam” ”

Scroll to Top