Computer

Bios Computer Setup

Sample Bios Setup Page.   Sample : Disable Software Guard / Controller Prevent Re-Install Windows OS.   to Disable “Software Guard Extensions” เพื่อปลด Lock การลง OS ใหม่ ( Bios ใหม่ๆ จะมี software protection ป้องกันการลง OS ใหม่ซ้ำ ถ้าไม่ปลด(disable) จะลง Os ใหม่ หรือลง OS ซ้ำไม่ได้.. กรณีตัวอย่างนี้เลือก Boot device เป็น USB ที่มี Windows 10 installation อยู่เพื่อติดตั้ง windows ใหม่ …

Bios Computer Setup Read More »

Bios Computer Setup

Computer Slot Card

Computer ที่เป็น Rack type มี Main board จะมี slot สำหรับการเพิ่ม card interface ได้แต่ การที่จะซื้อหา card ไปติดตั้งเพิ่ม ก็ต้องระวังเรื่อง ชนิดของ card ที่นำไปใส่  มี Slot ว่างใช้งานได้หรือไม่ Card รุ่นใหม่ ๆ ทำงานไม่ซับซ้อน จะเป็น PCIe หรือ PCI Express x1   (เช่น card USB , Card Serial เป็นต้น) Card ที่ใช้ Process สูง มักจะ PCIx หรือ  PCI Express x16 (เช่น Display card เพิ่ม) …

Computer Slot Card Read More »

Add-on Serial Card ; Extend serial RS232 port

ติดตั้ง card หรือหาซื้อ card มาเพิ่มต้องดูด้วยว่า main board ที่จะเอาไปติดตั้งมี slot อะไรบ้าง (PCI , PCI-e)  เพราะถ้ามันเต็มจะติดตั้งเข้าไปอย่างไร 2.ติดตั้ง card เข้าไปแล้วหากขึ้นถามหา driver แสดงว่า CD. หรือ Driverที่มากับอุปกรณ์ต้องนำมาใช้ เพราะ basic driver ใน windows ไม่ Match 3) ติดตั้งเรียบร้อยจะได้ Serial port เพิ่มในใน device managere 4) Tips ถ้าใน CD driver มีหลาย file หลาย driver ข้างกล่องก็เป็นกล่องทั่วไป ไม่มีรุ่นเฉพาะ ให้ส่งดู model บน card ถ้าไม่มี ให้ดูที่ main chip(ชิบตัวใหญ่สุด) …

Add-on Serial Card ; Extend serial RS232 port Read More »

How to fix MBR – Harddisk ใหม่ Boot ไม่ได้

กรณีที่ Clone Partition  ลง Harddisk ใหม่แล้ว แต่ไม่สามารถ Boot ได้ เนื่องจาก Partition ที่ Clone (Ghost) image ไว้จะไม่มี MBR (Master Boot Record) ที่เป็นตัวชี้ว่า Drive ไหนจะเอาไว้ Boot  Windows (ไม่จำเป็นว่าต้องเป็น Drive C: แต่แทบจะ 100% เราจะตั้งให้ drive C: ไว้ Boot ) กรณี ตัวอย่างที่ Boot แล้วไม่ไม่ได้ จะขึ้นว่า “Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter” ขอแนะนำการใช้ Hiren’s Boot CD ในการ …

How to fix MBR – Harddisk ใหม่ Boot ไม่ได้ Read More »

Maintenance Check ; Computer (IPC)

คำแนะนำในการตรวจสอบเครื่อง Computer สำหรับระบบ SYSTEM AUTOMATION ในกรณีมีปัญหาหรือ ในกรณี งาน Maintenance ดังนี้ ดูพื้นที่  Free Space Hard disk. ว่าเต็มหรือไม่ Task Manager  เพื่อดูว่ามีการใช้ CPU & Memory  เต็มหรือไม่ ถ้ามี ให้ดู Process ไหน ที่ใช้ Memory สูงเพื่อให้ตรวจสอบว่า Process  นั้นผิดปรกติหรือไม่ ดูที่ Device Manager ว่ามี Device ไหนที่ มองไม่เห็นหรือเห็นแต่ไม่สามารถRun driverได้ อาจจะเป็น Hardware มีปัญหาหรือไม่ก็ file driver  เสียหาย เพื่อแก้ไข เครื่องช้าผิดปรกติ  ให้ดูเรื่องพัดลมระบายอากาศ CPU ด้วยว่าผิดปรกติไหม (มันก็มีอายุการใช้งานเช่นเดียวกัน มักจะทำให้ เครื่องดับไปเอง ถ้า …

Maintenance Check ; Computer (IPC) Read More »

Solution ; Check Harddisk (HDD) Fail

การตรวจสอบ Harddisk Fail Bad Sector หากเครื่อง Computer  มีการการ Fail /Blue screen / หรือ Hang บ่อย ไปเข้า หน้า scan disk บ่อยๆ นั้นสาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะมาจาก Hardware Harddisk ได้ เช่นกัน ตัวอย่างรูปหาก windows พบ file system  fail จาก hard disk เสียหรือ จากการ  Off Power ทันทีโดยไม่ shutdown ทำให้ file index มีปัญหาได้ รวมทั้ง disk  เสีย มี bad sector ก็จะทำให้ file ไม่สมบูรณ์ windows อาจจะขึ้น …

Solution ; Check Harddisk (HDD) Fail Read More »

Solution : Check RAM (Bios Scan RAM)

หากพบปัญหา Blue screen  การใช้งาน Windows  โดยไม่มีสาเหตุ แล้วควรตรวจสอบ RAM เพิ่มอีกอย่างว่ามีปัญหา Ram Error บ้างหรือไม่ เพราะ RAM อาจจะมีปัญหาตามอายุการใช้งาน (เท่าที่ผู้เขียนเคยเจอกับ Industrial PC ที่ Run 24/7 ก็ ประมาณเริ่ม  4-5  ปีขึ้นไป) Computer (industrial computer) เวลา Boot เครื่อง จะมีการ SCAN Ram  อยู่บ้างแต่การ scan ram ส่วนมาก จะเป็นการ Quick scan ram  เพราะถ้า scan ละเอียด แล้วจะใช้เวลานาน ถึงจะไปboot เข้า windows ต่อ ซึ่งการ Quick scan ram เป็นเป็นการสุ่มหรือJump …

Solution : Check RAM (Bios Scan RAM) Read More »

Solution ; How to Set Teaming Lan Port

เรื่องการเชื่อมต่อ LAN ที่ทำให้เป็นระบบ Redudancy Ethernet Switch (มี2ES กรณีตัวใดตัวหนึ่งเสียอีกตัวยังคง Link กับอุปกรณ์ได้นั้น)  หากมีการออแบบนี้แล้ว   Ethernet  switch  อาจจะมีการติดตั้ง Backbone Ethenet Link  (Lan cable) ระหว่าง ES ทั้ง 2 ตัวเข้าหากัน ถ้าออกแบบในรูปแบบนี้ สำหรับกรณี มี Device บางตัวในระบบที่มีเพียง Lan Port เดียว แต่ต้องการให้สามารถเชื่อมโยงได้ อยู่ (เช่น GPS device เป็นต้น) ถ้าเป็นรูปแบบนี้แสดงว่า Link เข้า Device จะต้องทำงานแบบ Redundancy Port  (ทำงานทีละ Port) จึงไม่สามารถใช้ Mode “Bridge” ที Lan port ของ …

Solution ; How to Set Teaming Lan Port Read More »

Scroll to Top